Принятый новый порядок оценивания кандидатов на должность членов НКРЭКУ не соответствует требованиям Закона

4 минуты
5,3 т.
Принятый новый порядок оценивания кандидатов на должность членов НКРЭКУ не соответствует требованиям Закона

19 октября Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда поставил точку в административном производстве по моему иску к Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ (КК).

Видео дня

16 ноября Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность члена НКРЭКУ провела очередное заседание на котором были приняты решения по выполнению решений суда.

К сожалению, юридическое сопровождение работы КК находится на крайне низком уровне. Члены КК выполняя решения суда не удосужились прочесть мотивационную часть.

Так суд, как первой инстанции, так и апелляционный пришли к выводу, что состав КК был сформирован с нарушениями:

Як вбачається з матеріалів справи на виконання ч.3 ст.8 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", 25.06.2020 Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження № 773-р, яким утворено Конкурсну комісію, до складу якої увійшли ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

На офіційному веб-сайті Державного концерну "Укроборонпром" зазначено, що ОСОБА_4 на момент його призначення членом Конкурсної комісії був дійсним членом наглядової ради зазначеного підприємства, що не заперечується відповідачем.

Крім того, судом встановлено, що відповідно до інформації з сайту концерну "Укроборонпром" щодо підприємств концерну (https://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktura) та реєстру ліцензіатів, розміщеному на сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=16075), до складу концерну входять підприємства, які є ліцензіатами НКРЕКП, а саме: Державне підприємство "Новатор", Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Прогрес", Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект", що також не заперечується відповідачем.

Разом з тим, Відповідно до положень Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

З огляду на вище зазначене, суд зазначає про наявні порушення під час формування складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП, що впливає на законність прийнятих Конкурсною комісією рішень, виходячи з наступної інформації.

Напрашивается вопрос, почему члены КК не обратились в КМУ с требованием приведения состава КК к требованиям Закона?

Суд также зафиксировал перечень решений КК принятых составом КК, который не соответствовал требованиям Закона:

Так, на першому засіданні комісією було прийнято Регламент Конкурсної комісії з добору. Розділом 3 Регламенту Конкурсної комісії передбачені наступні форми роботи Конкурсної комісії: Засідання Конкурсної комісії (п.3.1. Регламенту); Співбесіда з кандидатами (тестування кандидатів) (п.3.2. Регламенту); Робоча нарада (п.3.3. Регламенту).

И на это нет реакции КК. Кто же будет сам на себе рвать волосы?

Судами было принято решения: "визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо затвердження оголошених секретарем Конкурсної комісії ОСОБА_3 результатів оцінювання (співбесіди) кандидатів на посаду члена НКРЕКП". Суд не требовал от КК провести пересчет голосов и утвердить по новой оценивание кандидатов. Кроме того, эти решения касалась исключительно собеседований проведенных 7, 8,14 и 15 сентября 2020 года. У КК не было оснований проводить пересчет голосов по конкурсному отбору проведенному в 2021 году.

КК не приняла во внимание, что суд:

дійшов наступного висновку.

З системного аналізу норм Закону № 1540 та Регламенту комісії вбачається що члени Конкурсної комісії, приймаючи рішення, мають один голос та оцінюють кандидатів на посаду члена НКРЕКП самостійно, маючи конкретно визначену максимальну кількість балів.

Також, суд звертає увагу на те, що будь-який автоматичний перерозподіл голосів, передання свого голосу для голосування чи права на виставлення балів у разі відсутності члена Конкурсної комісії чинним законодавством не передбачено.

Так, з зазначеного вище вбачається, що на виставлення балів конкурсантам мають право лише члени, які присутні на такому конкурсі та лише за себе, керуючись власним переконанням та принципами прозорості та законності, що цілком узгоджується з принципами діяльності конкурсної комісії.

З огляду на вище зазначене, суд погоджується з позицією позивача, що підпунктом 6.2. пункту 6 Порядку оцінювання фактично порушено принципи законності та об`єктивності оцінювання, адже фактичне виставлення балів, які члени Конкурсної комісії не виставили кандидату у зв`язку зі своєю відсутністю під час оцінювання кандидатів (співбесіди з кандидатами), є необ`єктивними та такими, що суперечать нормам чинного законодавства

Это означает, что принятый КК новый порядок оценивание также не соответствует требованиям Закона.

Если мы строим правовое государство и отбор кандидатов на должности членов Регулятора проходит на основе конкурсного отбора, то действие КК должны соответствовать норме Закона и исключать будь какое двоякое трактование.

Уважаемые члены КК если для приведение вашей деятельности в русло требований Закона вам необходимо провести еще одно заседание, то пожалуйста проведите его. Хотя Решения Суда, принятое Именем Украины говорит о том, что любое ваше решение изначально будет идти в нарушение Закона т.к. при формирование состава КК.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...