Українське молоко забруднено радіонуклідами

1,2 т.
Українське молоко забруднено радіонуклідами

Найбільший відсоток перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів фіксується в молоці з приватного сектора.

Про це йдеться в прес-релізі Міністерства охорони здоров'я України до парламентських слухань за участю країн - учасниць Співдружності незалежних Держав "20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи", переданому УНІАН .

МОЗ України констатує, що і через 20 років Чорнобиль залишається загальнонаціональною радіаційною екологічною катастрофою безпрецедентною за дією радіоактивних речовин на населення, в т.ч. учасників ліквідації її наслідків, мешканців радіоактивно забруднених територій, за обсягом екологічної шкоди, заподіяної Україні, (12 областей, 73 адміністративних райони, 8 міст обласного підпорядкування та 2163 населених пункти віднесені до радіоактивно забруднених територій), впливу на здоров'я.

Відео дня

Мільйони людей відчули на собі вплив наслідків аварії, мільйони гектарів родючої землі знищені назавжди.

Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи визначаються двома головними факторами - опроміненням природних об'єктів та їх радіоактивним забрудненням.

За минулі після аварії 20 років повністю розпались не тільки короткоживучі, а й середньоживучі радіонукліди. Потужність дози зовнішнього опромінення значно, на декілька порядків величин, знизилася. У навколишньому середовищі залишилися практично тільки довго-та надтривалим живучі радіонукліди цезію, стронцію та трансуранових елементів.

Закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України здійснюється постійний комплексний радіоекологічний моніторинг стану навколишнього середовища, що включає визначення змісту техногенних та природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища, вивчення процесів їх міграції по харчових ланцюжках, оцінку умов проживання населення на радіаційно забруднених територіях, у тому числі здійснюється контроль над вмістом радіонуклідів, важких металів і залишків пестицидів у продуктах харчування, харчових раціонах і сільськогосподарської продукції.

Масштаби та рівні забруднення радіоцезієм грунту, сільгоспугідь та лісів свідчать, що катастрофа завдала, завдає, і ще протягом багатьох років буде наносити шкоду природі, людині, тваринам і рослинам.

За роки, що минули після аварії, накопичено велику кількість результатів досліджень щодо забруднення територій України радіонуклідами. Встановлено, що найбільш забруднені площі сільськогосподарського призначення в Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Водночас вертикальна міграція радіонуклідів у грунті така, що переважна частина їх ще не досягла водоносних горизонтів, тому водна компонента не робить істотного впливу на дозоутворення. Не викликає також занепокоєння ситуація, що склалася у водосховищах Дніпровського басейну, оскільки рівні вмісту радіонуклідів у воді не перевищують санітарних норм. Але, в залежності від кількості води, яка виходить на заплаву річок на територіях з високим рівнями радіоактивного забруднення і вимиває з поверхневих шарів грунту досить значні кількості радіонуклідів, підвищується колективна доза додаткового опромінення населення.

Тільки за минулий 2005 закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України проведено понад 160 тис. гамма-, та бета-спектрометричних досліджень продуктів харчування, лікарської сировини та питної води, результати яких свідчать, що найбільший відсоток перевищень допустимих рівнів (ДР-97) продовжує фіксуватися в молоці приватного сектору Волинської (51,0%), Житомирській (30,1%), Київській (1,1%), Рівненській (17,8%), Чернігівській (1,8%), м'ясі Волинської (4 , 6%), Житомирській (70,8%), Київській (6,0%), Рівненській (5,4%), Чернігівській (4,2%) областей та м. Київ (4,1%) від загальної кількості досліджених проб по кожній території.

В даний час залишається близько 40 населених пунктів, де радіоактивність у молоці та м'ясі постійно перевищує допустимі рівні в 5-15 разів, і більш ніж 400 населених пунктів, де рівень радіоактивного забруднення молока у багатьох приватних господарствах (> 30%) перевищує ДР-97 . Поряд з цим, зустрічаються випадки перевищення вмісту радіоцезію в картоплі, овочах (близько 10 сіл) і радіостронцію в зернових культурах (близько 50 сіл), чого не спостерігалося в попередні роки.

Радіаційна ситуація в лісах продовжує залишатися напруженою. Визначається накопичення радіонуклідів у деревині, грибах, ягодах, лікарських рослинах, м'ясі диких тварин. Постійне споживання дикорослих продуктів може призвести до збільшення вмісту радіоцезію в організмі майже на 40%. Тому, надалі постійному радіаційному контролі потребують дикорослі ягоди та гриби, зокрема ті, які заготовляються і реалізуються на ринках. Тільки в 2005 році виявлено перевищення ДР-97 у свіжих і сушених дикорослих ягодах та грибах Волинської (19,1%), Житомирській (52,1%), Київській (5,8%), Рівненській (6,7%), Чернігівській (13,4%) досліджених проб.

МОЗ вважає, що з метою забезпечення радіаційної безпеки на території України, перш за все, слід зосередити увагу на розробці та затвердженні Загальної концепції радіаційного захисту населення України, виконанні Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки.

Питання здійснення заходів, пов'язаних з похованням радіоактивних відходів, вирішення проблем, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, контроль над виконанням додаткових заходів щодо мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, спрямованих на зменшення забруднення об'єктів навколишнього середовища знаходиться під постійним державним санітарно-епідеміологічним наглядом.